Εάν αγοράσατε έναν υπολογιστή και θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο λειτουργικό σύστημα, διαθέτετε έναν υπολογιστή και θέλετε να αναβαθμίσετε το λειτουργικό του σύστημα, σας παρέχουμε τις παρακάτω εργασίες:

Microsoft Windows
• Παίρνουμε αντίγραφα ασφαλείας κατόπιν οδηγιών σας ώστε να αποφύγουμε τυχόν απώλειες αρχείων χρήσιμων σε σας.
• Διαμορφώνουμε (format) το σκληρό σας δίσκο για να προετοιμαστεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.
• Κάνουμε εγκατάσταση του λειτουργικό σύστημα (Windows XP, Vista, Windows 7, windows 10, Linux) ανάλογα με τις επιλογές σας, εγκαθιστούμε όλους τους απαραίτητους Drivers. (οδηγούς συσκευών) για τη σωστή λειτουργία των περιφερειακών και των εγκατεστημένων καρτών σας.
• Κάνουμε ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος με τις τελευταίες αναβαθμίσεις που υπάρχουν.
• Εγκαθιστούμε πρόγραμμα προστασίας από τους Ιούς και spyware – malware.
• Σας δίνουμε σύντομες συμβουλές για την χρήση του υπολογιστή.