Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Web Hosting

Δημιουργείστε και φιλοξενήστε τις ιστοσελίδες σας, στους υπερσύγχρονους Cloud Servers μας. – Αξιόπιστοι, ταχύτατοι servers με καθημερινή αναβάθμιση

More »

Cloud Hosting

Cloud φιλοξενία είναι η νεώτερη γενιά του web hosting, μέσω του οποίου οι πελάτες είναι σε θέση να μισθώσουν μια εικονικά διαμορφωμένη συστοιχία. Ξεπερνά όλες τις άλλες λύσεις όσον αφορά την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την τιμολόγηση και ευκολία.

More »

Hosting Package

Η επιλογή του πακέτου φιλοξενίας γίνεται ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, για αυτόν τον λόγο η InterProv έχει φροντίσει με ευελιξία να σας παρέχει διάφορα πακέτα που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών.

More »

Hosting Support

Δίνουμε την υπόσχεση ότι θα είμαστε διαθέσιμοι στους πελάτες μας όταν το χρειάζονται και όχι μια στιγμή αργότερα. Δεν έχει σημασία πότε θέλετε βοήθεια με το διακομιστή σας, εμείς θα είμαστε εκεί – αυτό είναι υπόσχεση.

More »

MySQL Databases / Web Browser Control Panel / Web Based Email Access / SMTP Mail Server / POP3 Accounts / CGI / Perl / PHP / Java SSH Shell Access / Forwarders / MS Frontpage™ Extensions / Auto-Responders / Mailing Lists / PhpMyAdmin Support / Anonymous FTP / Mail Blocking / Cron Jobs / Sub-Domains / Web Based Statistics / Custom Error Pages / Email Aliases / Password Protected Files / CGI / FTP Account / Secure Server Includes (SSI)